Orthero opinie o przezroczystych nakładkach

Redakcja portalu
Ręka w niebieskiej rękawiczce trzyma dwie przezroczyste nakładki do prostowania zębów na tle modelu z zębami i logo Orthero.

Nakładki na zęby Orthero wywodzą się z Tureckiej firmy Şeffaf Aparey. Różnorodność pakietów leczeń wad zgryzu u dorosłych np. Aesthetic, Advance lub Expert oraz możliwość leczenia ortodontycznego dzieci pakietem tzw. Orthero Mini sprawiają, że jest coraz więcej użytkowników Orthero wśród Polskich dentystów i pacjentów. Redakcja portalu DENTYSTARADZI.PL  w artykule zebrała aktualne fakty i opinie dotyczące systemu Orthero.

Orthero, system przezroczystych nakładek


Pakiety leczenia nakładkami Orthero

Pakiet Aesthetic Aesthetic zawiera do 8 nakładek. Przeznaczony jest do leczenia niewielkich wad zgryzu. Można leczyć nim jeden lub dwa łuki jednocześnie.
Pakiet Full zawiera nieograniczoną liczbę nakładek. Wykorzystywany jest do wyleczenia wszystkich małych i średnich wad ortodontycznych.
Pakiet Advanced nie ma limitu nakładek. Przeznaczony do leczenia skomplikowanych wad zgryzu do których wyleczenia niezbędne będzie wykorzystanie elementów dodatkowych tj. wyciągów czy miniimplantów ortodontycznych.

Pakiet leczenia dzieci tzw. Orthero Mini

Czas leczenia nakładkami Orthero Pakietem Aesthetic przewidywany czas leczenia wynosi między parę a paręnaście tygodni. Wersją Full terapia trwa najczęściej parę miesięcy do około jednego roku. Pakiet Advanced wykorzystywany jest do leczenia w okresie między parę a paręnaście miesięcy – leczenie może przekroczyć nawet półtora czy dwa lata.
Cena leczenia Orthero

Pakiet Aesthetic kosztuje pacjenta między 4 a 6 tyś. zł.
Opcja Full to koszt pomiędzy 6 a 8 tyś. zł.
Pakiet Advanced wynosi między 8 a 12 tyś. zł.

Orthero Mini to pakiet do leczenia dzieci wyceniany indywidualnie
Orthero Expert to pakiet do leczenia ortodontycznego uwzględniający integrację badania CBCT – wycena indywidualna

Gdzie kupić Orthero? Orthero to system przezroczystych nakładek na zęby, którego nie można kupić samodzielnie przez internet. Orthero używany jest do leczenia ortodontycznego po uprzednim wykonaniu pełnej diagnostyki i badaniu pacjenta. Po akceptacji planu leczenia i podpisaniu zgody na leczenie wydawane są pacjentowi indywidualnie zaprojektowane nakładki Orthero.

Kto leczy ortodontycznie nakładkami Orthero ?

Nakładkami Orthero leczą ortodonci, stomatolodzy ogólni, protetycy czy nawet chirurdzy stomatologiczni. Pakiet Orthero Mini do leczenia wad zgryzu dzieci i Orthero Expert, przeznaczone są głównie do pracy dla ortodontów. By leczyć alignerami Orthero nie wymagane jest przejście kursu certyfikacyjnego. Każdy lekarz podejmujący się leczenia ortodontycznego jest zobowiązany do przejścia licznych kursów związanych np. z diagnozą wad zgryzu czy biomechaniką ruchów ortodontycznych zębów. W systemie Orthero rekomendowane jest uczestnictwo w wykładach i sympozjach związanych z tematyką alignerów. Natomiast konsultant regionalny firmy, przyjeżdża do gabinetu w celu prezentacji systemu i omówienia możliwości leczniczych nakładek. Przeprowadza instruktaż działania platformy internetowej, do projektowania cyfrowego planu leczenia i komunikacji z technikami. Doradca pomaga w pierwszym logowaniu i finalizuje rejestrację na platformie Orthero. 

Materiał z którego wykonany jest aparat nakładkowy

Od 2020 roku firma zmieniła materiał z którego produkuje nakładki. Dotychczas produkowane były klasyczne jednowarstwowe alignery, z materiału termoplastycznego Duran+ firmy Scheu Dentral GmbH. Podkreślę, że materiał ten spełniał i nadal spełnia wszelkie restrykcyjne normy, dla materiałów stosowanych w medycynie, jamie ustnej człowieka (biokompatybilność zgodna z normą DIN EN ISO 10993). Obecnie pacjent otrzymuje nakładki Orthero wyprodukowane z tworzywa wielowarstwowego. Materiał wielowarstwowy pozwala na większą precyzję ruchów zębów i dłużej utrzymuje swoje właściwości biomechaniczne niż materiał jednowarstwowy. Wszystko to sprawia, że cel jakim jest przesunięcie zębów, osiąga się szybciej. Od teraz pacjent zamiast nosić nakładki przez dwa tygodnie, może użytkować je jedynie przez 7-10 dni. 

Wskazania do leczenia

Producent podzielił wady ortodontyczne oraz możliwości ich leczenia nakładkami na zęby Orthero, według wielkości liczonej w milimetrach. Wady grupuje się w kategorie:

 • łatwe
 • umiarkowane
 • trudne

Stłoczenie zębów do 3 mm uznaje się za łatwe do wyleczenia. Natomiast stłoczenie powyżej 6 mm określa się jako trudne. Fakty są takie, że jest to przybliżony podział, ponieważ każdy lekarz zdaje sobie sprawę, że nawet 2 mm stłoczenia może niekiedy przysporzyć wielu trudności podczas leczenia. To lekarz za każdym razem indywidualnie kwalifikuje pacjenta do leczenia ortodontycznego przezroczystymi nakładkami

Nakładkami Orthero Mini leczy się wady zgryzu u dzieci od około 6 roku życia.

Nakładkami Orthero Expert leczy się najtrudniejsze przypadki, ponieważ uwzględniona jest w nim analiza badania radiologicznego CBCT.

Przeciwskazania do leczenia

Istnieją 4 grupy pacjentów u których nie zaleca się leczenia nakładkami Orthero:

 • Pacjenci z osteoporozą
 • Zły stan przyzębia
 • Pacjenci u których nie wyrosły drugie zęby trzonowe
 • Inne przeciwskazania

W dostępnych do pobrania ulotkach nie ma wymienionych tzw. innych przeciwskazań. Według opinii ortodontów, rozumieć należy tu wszystkie ogólnoprzyjęte przeciwskazania do leczenia ortodontycznego.

O możliwych powikłaniach leczenia ortodontycznego w tym nakładkami przeczytasz w punlikacji „Powikłania leczenia ortodontycznego aparatem stałym i nakładkowym„.

Pakiety leczenia nakładkami

 • Pakiet Aesthetic, czyli podstawowy pakiet zawiera do 8 nakładek. Można zamówić tą opcję zarówno na jeden (Aesthetic SJ), jak i na dwa łuki zębowe (Aesthetic DJ). Przeznaczony do leczenia małych wad zębowych i nawrotów po poprzednim leczeniu ortodontycznym. Leczenie trwa zaledwie parę lub paręnaście tygodni. Pacjenci korzystają z tego małoinwazyjnego i szybkiego leczenia niewielkich estetycznych wad zgryzu.
 • Pakiet Full dedykowany do leczenia wszystkich wad zgryzu. Zawiera nieograniczoną liczbę nakładek. W tej opcji również występuje możliwość zamówienia zestawu nakładek zarówno na jeden (Full SJ) jak i oba łuki zębowe (Full DJ). Zaleca się go do średniej wielkości wad zębowych np. zmiany ustawienia paru zębów, ortodontyczna korekta tzw. „zębów uśmiechu” lub przygotowanie pacjenta do leczenia protetycznego oraz implantologicznego. W tej opcji podczas leczenia nie wykorzystuje się żadnych dodatków tj. wyciągi czy implanty ortodontyczne. 
 • Pakiet Advanced charakteryzuje się brakiem limitu użytych nakładek na dwa łuki zębowe. Skonstruowany jest do kompleksowego leczenia “dużych” wad ortodontycznych. Istnieje w nim możliwość zastosowania różnorodnych dodatków tj. wyciągów, guziczków czy miniimplantów. Leczenie może trwać od paru do parunastu miesięcy. Jest to opcja alternatywna do klasycznego leczenia aparatem metalowym, podczas którego często pacjenci mają zalecenia stosowania wyciągów międzyszczękowych czy minimimplantów ortodontycznych.
 • Pakiet Orthero Mini to nowość w 2022 roku. Nakładkami Orthero Mini można leczyć wady ortodontycznye u dzieci i młodzieży w wieku między około 6 a 10 lat. Planuje się je w fazie uzębienia mieszanego tak by m.in. zmniejszyć lub wyleczyć stłoczenia zębów lub wyprostować krzywo wyrzynające się zęby stałe.
 • Pakiet Orthero Expert pozwala natomiast leczyć ortodontycznie nakładkami, uwzględniając wyniki badania CBCT. Dla pacjenta oznacza to bardziej precyzyjnie zaplanowane zmiany położenia konkretnych zębów z uwzględnieniem indywidualnej szerokości i wysokości kości szczęki i żuchwy. Wiedza ta jest szczególnie potrzeba do projektowania leczenia dla osób z recesjami dziąseł, cienkim biotypem dziąsła, chorobami przyzębia, brakami uzębienia, czy leczenia seniorów.
  Do każdego z wymienionych pakietów firma Orthero dokłada darmowe nakładki retencyjne Herotain. Ze względu na wzrost twarzy i łuków zębowych u dzieci nie wydaje się im tych nakładek retencyjnych

Zestawienie wad zgryzu leczonych nakładkami Orthero przed i po wyleczeniu.

Backup Aligner to opcja bardzo przydatna podczas leczenia. Jeśli pacjent połamie nakładki lub je zgubi, to w cenie pakietu wysyłany jest dodatkowy częściowy set nakładek.

By pacjent wiedział do którego pakietu zalicza się jego wada zębów, należy mieć wykonany przez lekarza cyfrowy plan leczenia (opisany poniżej).

Cena Orthero

Cena leczenia Orthero waha się między 4 000 a 12 000 zł. Wysokość całkowitego kosztu leczenia zależy od wielkości wady zgryzu i przewidywanego czasu jej leczenia. Pakiet Aesthetic Classic za 1 łuk to najczęściej kwota 4 000 zł, natomiast za dwa łuki to 6 000 zł. Pakiet Full za 1 łuk zaczyna się od około 7 500 zł, za dwa łuki kosztuje od 9 000 zł. Pakiet Advanced za dwa łuki to wydatek rzędu nawet 13 000 zł do 15 000 zł. Wyceny indywidualne dotyczą pakietu leczenia wad zgryzu dzieci Orthero Mini i zaawansowanego leczenia pakietem Orthero Exprert.

W tabeli zawarto średnie ceny leczenia nakładkami Orthero w 2022 roku, według wielkości wady zgryzu.

Małe wady

od 4 000 zł

Średnie wady

od 5 500 zł

Duże wady

od 8 500 zł

Przygotowanie cyfrowego planu leczenia dla Orthero w wielu przychodniach jest bezpłatne. Należy podkreślić, że zarówno zaakceptowanie, jak i odrzucenie przedstawionej propozycji leczenia, nie wiąże się dla pacjenta czy lekarza z żadnymi kosztami. Według opinii dentystów i pacjentów, jest to korzysta oferta zdobycia wiedzy o swojej ewnetualnej potrzebie leczenia ortodontycznego, w porównaniu z innymi nakładkami prostującymi zęby w których plan leczenia jest płatny np. w Invisalign czy Clear Aligner.

Wizyty kontrolne

Podczas leczenia aparatem Orthero wizyty kontrolne najczęściej są za darmo. Wizyty wyznacza lekarz prowadzący leczenie. Jeśli wada zgryzu jest skomplikowana, kontrole bywają tak często, jak przy leczeniu aparatem stałym np. co 6-8 tygodni. Jeśli natomiast wada nie wymaga korekty kształtu zębów w trakcie leczenia czyli strippingu, lub nie są zalecone wyciągi międzyszczękowe, to wizyty mogą odbywać się rzadko np. 1 raz w połowie leczenia.

Retencja nakładkami Herotain

Retencja w Orthero jest wliczona w ceny prawie wszystkich pakietów, za wyjątkiem pakietu Orthero Mini. Oryginalne nakładki retencyjne Orthero nazywają się Herotain. Na koniec leczenia pacjenci otrzymują jeden komplet nakładek Herotain czyli nakładkę retencyjną górną i dolną. Niewątpliwie opcja ta oszczędza pacjentowi od około 1 000 zł do 4 000 zł.

Etapy przygotowania cyfrowego planu leczenia Orthero

Przygotowanie planu leczenia alignerami Orthero nie odbiega od standardów pozostałych systemów nakładek prostujących zęby np. Invisalign czy SureSmile.

  1. Na początku lekarz przeprowadza wywiad i badanie stomatologiczno-ortodontyczne.
  2. Zleca wykonanie zdjęcia panoramicznego i cefalometrycznego w celu detalicznej analizy.
  3. Następnie wykonuje dokumentacje fotograficzną zewnątrzustną i wewnątrzustną.
  4. Kluczowe jest wykonanie wycisków zębów. Akceptuje się zarówno cyfrowe wyciski zębów wykonane skanerami zębowymi jak i klasyczne wyciski pobrane masą wyciskową.
  5. Ważne jest by pobrać idealną rejestrację zwarcia, czyli jak obecnie zęby ze sobą kontaktują podczas ich zwarcia.

   Jeśli pobrane zostały wyciski klasyczną masą wyciskową, to lekarz odpowiednio musi je zapakować i kurierem przesyłać do Warszawy. W laboratorium wyciski odlewa się  w model gipsowy. Następnie model zostanie zeskanowany, a pliki np. stl zostaną wysłane do lekarza zlecającego, lub na jego zlecenie, od razu przesłane do oprogramowania Orthero. Etap ten jest dodatkowo płatny, w wysokości złożonej z ceny opłaty za kuriera (kwota w zależności od firmy), jak i etapu laboratoryjnego. Jeśli natomiast pobrane zostały wyciski cyfrowe, podczas zeskanowania jamy ustnej skanerem wewnątrzustnym, to wystarczy pliki .stl przesłać na serwer platformy Orthero.

  6. Gdy na platformie zarządzania i analizy badań pacjenta „Orthero Dr” lekarz zgromadzi niezbędną dokumentację, rozpoczyna wykonanie cyfrowego planu leczenia. Mając wirtualne modele uzębienia pacjenta opracowany jest plan leczenia ortodontycznego, który następnie lekarz opisuje w języku angielskim technikowi ortodontycznemu. Technik w rekomendowanym czasie 2-3 dni prześle lekarzowi zamówiony gotowy plan leczenia z wizualizacją 3D przebiegu leczenia, do akceptacji zarówno przez lekarza jaka i pacjenta. Jeśli jest wątpliwość co do propozycji leczenia, procedurę modyfikacji planu leczenia można wykonać nieograniczoną ilość razy (za darmo dla pacjenta).

Orthero, gdzie kupić?

Orthero jako system nakładek przeznaczony do leczenia ortodontycznego nie jest możliwy do kupna przez internet. Nie można kupić wybranego przez siebie pakietu leczenia, ani nie można samemu „wydrukować” sobie nakładek na zęby. Dentysta leczący ortodontycznie po badaniu i analizie diagnostyki dodatkowej oraz wykonaniu wycisków lub skanów zębów, opracowuje najbardziej odpowiedni i bezpieczny plan leczenia. Na tej podstawie określany jest pakiet leczenia, przybliżony czas leczenia i ilość wizyt kontrolnych.

Orthero opinie

Materiały dla pacjenta

Nakładki Orthero plasują się na pierwszej stronie listy zapytań o alignery w Google w Polsce. Można znaleźć w Internecie, różnorodne broszury informacyjne do pobrania dla pacjenta. Po wpisaniu w wyszukiwarkę Google słowa Orthero, otrzymać można link do strony polskiej, angielskiej i tureckiej. Poruszanie się po stronie w wersji polskiej jest intuicyjne, lecz nie zawsze i szybko znajdzie się to czego się szuka. Kanały social media działają coraz prężniej, co jest bardzo dobrym sygnałem, dla pacjentów szukających informacji o nakładkach.

Orthero kursy dla lekarzy

Ze względu na stały rozwój i wprowadzenie pakietów leczenia wad zgryzu nakładkami Orthero Mini i Orthero Expert, firma Orthero bierze aktywny udział w edukowaniu lekarzy dentystów z zakresu leczenia alignerami.

Od 2020 roku dużym zaangażowaniem w edukowaniu polskich stomatologów na temat nakładek Orthero byli ortodonta dr Mariusza Wilk i jego syn dr Michała Wilk, lekarz tzw. młodszego pokolenia, którego pasją jest zarówno cyfrowa stomatologia jak i ortodoncja. Co kilka miesięcy prowadzi  on szkolenia zatytułowane np. „WYGODNE I SKUTECZNE LECZENIE ALIGNERAMI – SYSTEM ORTHERO DR MICHAŁ WILK”.

Wyłącznym dystrybutorem nakładek Orthero jest Grand Ortho Sp. Z o.o.

UWAGA! Artykuł ma charakter informacyjno-edukacyjny. Artykuł nie jest substytutem diagnozy i leczenia. W artykule nie opisane są wszystkie wskazania i przeciwskazania oraz skutki uboczne leczenia ortodontycznego. Pamiętaj aparat ortodontyczny (np. stały, nakładkowy) to wyrób medyczny który może nie być odpowiedni dla ciebie. Można go stosować jedynie po pełnej diagnostyce stomatologicznej i ortodontycznej oraz jedynie ze wskazań medycznych i pod nadzorem lekarza. Pełen zakres informacji na jego temat uzyskasz zawsze bezpośrednio u lekarza prowadzącego Twoje leczenie. Umieszczone cenniki nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i są publikowane tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Artykuł nie jest sponsorowany.

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie artykułu w części lub w całości, bez zgody autora jest zabronione. 

Zobacz jeszcze:

32 komentarze

Kasia 28 grudnia 2021 - 11:56

Dzień dobry, przeczytałam dwa pani artykuły, jeden o nakładkach orthero drugi o nakładkach hello smile. Obie metody są oparte na tej samej filozofii i trudno mi się zdecydować która metoda jest lepsza. Czy jest coś co je odróżnia? Czy są już moze jakieś opinie osób wyleczonych którąś z metod w Polsce? Obie metody przypominają Invisilign, ale ta nie jest na moją kieszeń. Będę wdzięczna za więcej szczegółów dot.obu nakładek z naciskiem na różnice.
pozdrawiam,
Kasia z Łodzi

Odpowiedz
dr Agnieszka Czechumska 9 stycznia 2022 - 12:35

Witam, dziękuję za pytanie. Różnica podstawowa między Orthero a Hello Smile jest taka, że Hello Smile specjalizuje się w leczeniu małych wad zgryzu. Jeśli ma Pani wadę zgryzu ograniczoną do przednich zębów to kontakt z firmą Hello Smile i wykonanie cyfrowego planu leczenia, by sprawdzić czy tym systemem można wyleczyć Pani zęby, ma ogromny sens. Jeśli natomiast ma Pani wiele zębów ustawionych nieprawdiłowo, to w Orthero lekarze oprócz małych wad, prowadzą również bardziej skomplikowane leczenia. I druga ważna różnica jest taka, że w Hello Smile prowadzi się leczenie w domu, bez obligatoryjnych wizyt kontrolnych w gabinecie. W Orthero ze względu na leczenie większych wad, wizyty kontrolne są zawsze rekomendowane. Mam nadzieję, że najważniejsze różnice podkreśliłam. Pozdrawiam, dr A.Czechumska

Odpowiedz
Roksana 21 lutego 2023 - 22:01

dzień dobry, gdzie można znaleźć listę gabinetów które oferują te nakładki?

Odpowiedz
Anna 11 stycznia 2022 - 15:32

Dzień dobry, czy ze wszystkich dostępnych rodzajów nakładek są takie, które mogły by wyciągnąć zęby z dziąseł i je uwydatnić. Mam zęby stłoczone. Nosiłam nakładki clear aligner, ale one tylko wyprostowały stłoczenie. Przednie zęby jedynki i dwójki są wyżej schowane od reszty zębów, przez co mniej widoczne podczas mówienia i uśmiechania się. Pozdrawiam
Anna

Odpowiedz
dr Agnieszka Czechumska 17 stycznia 2022 - 23:36

Pani Aniu, super pytanie. Dla pani przydałby się system nakładek w którym lekarz może zrobić CYFROWY PLAN LECZENIA. Na takim planie na ekranie komputera lekarz wytłumaczy jakie są możliwości „wyciągnięcia” zębów z dziąseł i wyeksponowania tak jak Pani by chciała. Widząc swoje zęby przed i po leczeniu można łatwiej podjąć decyzję o leczeniu i czy o taki efekt nam chodzi. Reasumując, zalecam systemy w których lekarz skanuje zęby pacjenta a następnie omawia plan leczenia na wizualizacji. W Polsce dużo jest takich nakładek np. Pro Smile, Invisalign, Orthero, U Smile … Warto udać się na konsultację. Powodzenia

Odpowiedz
Justyna 31 stycznia 2022 - 10:07

Witam, mam tzw. zgryz otwarty. Dlatego chciałam zapytać czym różnią się nakładki Orthero od nakładek Dr Smile? Czy może być różnica w uzyskanym rezultacie prostowania zębów ? Z góry dziękuję za poradę i pomoc w wyborze nakładek.

Justyna

Odpowiedz
dr Agnieszka Czechumska 2 lutego 2022 - 00:33

Bardzo dobre pytanie, ponieważ nakładki wyglądają podobnie lecz inaczej wygląda planowanie leczenia i samo leczenie. Orthero to nazwa firmy nakładkowej która specjalizuje się w leczeniu małych, średnich i dużych wad zgryzu. Dr Smile to natomiast firma, które leczy głównie małe wady zgryzu. Różnic jest znacznie więcej ale dla pacjentów ze zgryzami otwartymi poleciłabym leczenie nakładkami które wykonuje się do detalicznym badaniu pacjenta w gabinecie przez dentystę. W leczeniu zgryzów otwartych warto wybierać wyższe pakiety, najlepiej z nielimitowaną ilością nakładek gdyż taka wada najczęściej leczona jest znacznie dłużej niż pół roku. Pozdrawiam i pięknych zdrowych „prostych” ząbków życzę

Odpowiedz
Agata 13 marca 2022 - 08:48

Dzień dobry, borykam się z tyłozgryzem i coraz częstszym zapaleniem dziąseł. Czy mogłaby Pani podać różnicę w działaniu nakładek Invisalign i Orthero? Czy któreś z nich są bardziej skuteczne? Różnica w cenie jest widoczna więc zastanawiam się czy chodzi tylko o rozpoznawalność czy o jakość. Dziękuję serdecznie za odpowiedź.

Odpowiedz
dr Agnieszka Czechumska 17 marca 2022 - 09:50

Witam, cena za leczenie nakładkami wynika z: FRIMY, MATERIAŁU NAKŁADEK, PLANU LECZENIA, ILOŚCI ZAPROJEKTOWANYCH NAKŁADEK, PAKIETU LECZENIA, GABINETU, MIASTA (i wielu innych czynników np. promocji). Nakładki z zasady działają tak samo 😉 To plan leczenia zrobiony dla pacjenta przez różnych lekarzy może się różnić. To materiał nakładek może się różnić. To czas dostarczenia nakładek może się różnić. To ilość wizyt kontrolnych może się różnić….itp. SKUTECZNOŚC wynika np. z precyzji planu leczenia, współpracy pacjenta, realizacji zaplanowanych wizyt kontrolnych….i wielu innych czynników np. rodzaj wady zgryzu, wiek i stan zdrowia pacjenta. W leczeniu nakładkami ważne są 2 rzeczy=> 1 Wybór lekarza 2 Wybór firmy nakładkowej. Pierwsze jest najważniejsze, ponieważ lekarz leczy nakładkami które zna najlepiej. Firma na drugorzędne znaczenie (według mnie). Oczywiście są firmy które nie oferują tak precyzyjnych ruchów jak Invisalign czy Orthero, dlatego cena niestety ma znaczenie i uzasadnienie w niektórych firmach. Pozdrawiam i życzę pięknego zdrowego uśmiechu

Odpowiedz
Dagmara 15 kwietnia 2022 - 21:08

Chciałbym zapytać czy w Orthero podobnie jak w Hello Smile czy Dr Smile, pacjent również ma dostęp do portalu/aplikacji w której samodzielnie może monitorować czy wszystko idzie zgodnie z planem? Czy ma wgląd do planu leczenia w 3D, czy przesyła jakieś zdjęcia wykonane samodzielnie raz w tygodniu?

Odpowiedz
dr Agnieszka Czechumska 21 kwietnia 2022 - 09:20

Super, że przed wybraniem firmy nakładkowej Pani je chce porównać. W każdej z tych firm, czyli w Orthero, Hello Smile i DrSmile pacjent widzi 3D wizualizację swoich zębów przed i po leczeniu. Jest to animacja w której zęby przesuwają się w swoje docelowe miejsce zgodnie z planem leczenia wykonanym przez lekarza – pokazuje przybliżone rezultaty jakie można osiągnąć po leczeniu. W Orthero to lekarz w gabinecie pokazuje i tłumaczy taki plan leczenia 3D. W Hello Smile i Dr Smile pacjent plan leczenia ma wysyłany na maila i klikając w link otwiera portal w którym jest do samodzielnego wglądu plan leczenia wykonany przez polskiego lekarza w Hello Smile oraz (prawdopodobnie niemieckiego) lekarza w Dr Smile. W Orthero wizyty kontrolne prowadzi lekarz więc przesyłanie zdjęć nie jest obligatoryjne. W Hello Smile zdjęcia są wymagane, gdyż tam leczenie prowadzi się głównie w domu i lekarz monitoruje postępy leczenia właśnie oceniając kolejne zdjęcia. W Dr Smile jest podobny model, czyli zaleca się przesyłanie zdjęć. Na podsumowanie napiszę, że w Orthero można wyleczyć prawie wszystkie wady zgryzu, a w Hello Smile i DrSmile tylko te „najmniejsze”. Wada zgryzu definiuje możliwości leczenia nakładkami. Życzę powodzenia w konsultacjach i leczeniu.

Odpowiedz
Adrian 19 maja 2022 - 13:08

Chciałbym zapytać o cene, bo pani podaje „Pakiet Advanced wynosi między 8 a 12 tyś. zł.” U mnie pani doktor zaproponowała mi Pakiet Advanced za 16 tyś. zł + każda wizyta kontrolna płatna . Czy cenny mogą się aż tak różnic? Czy powinienem poszukać innego ortodonty?

Odpowiedz
dr Agnieszka Czechumska 31 maja 2022 - 17:30

Witam, z moich obserwacji wynika że system nakładkowy Orthero niesamowicie się rozwija. Firma wprowadza kolejne innowacje i powiększa zakresy leczenia zarówno dorosłych jak i dzieci. Wydaje mi się, że ceny są wyższe niż w zeszłym roku w związku z rozwojem firmy ale też niestety sytuacją w Polsce. Duża część gabinetów pakiet Advanced ma w znacznie wyższej kwocie niż zeszłoroczne około 12 tyś. zł. Jeśli chodzi o płatność za wizyty kontrolne to jestem zdziwiona, gdyż w zdecydowanej większości firm nakładkowych przy pakietach Full lub Advanced wizyty są bezpłatne. Niedługo artykuł o Orthero podlegać będzie aktualizacji gdyż dopisać należy np. o zmianie cen oraz wprowadzeniu oferty do leczenia dzieci. Pozdrawiam

Odpowiedz
Asia 3 czerwca 2022 - 13:47

U mnie taki sam koszt leczenia – 16 tyś. zł plus wizyty kontrolne po 300 zł. Też byłam zaskoczona

Odpowiedz
Monika 3 grudnia 2022 - 22:09

Ja bym poszukała innego ortodonty. U mnie koszt (plan leczenia z października 2022) to 10 tys. za górę i dół (głęboki krzyżowy, stłoczenie dolnych, zaburzenie linii środkowej), w tym wizyty (pierwsza po 6 tyg), dodatkowe nakładki gdyby trzeba było i retainer w cenie. Dodatkowo stripping, attachmenty i czyszczenie przy oddawaniu nakładek. Gabinet w Warszawie.

Odpowiedz
Aneta 14 grudnia 2022 - 09:13

Witam czy może mi Pani podać adres tego gabinetu oczywiście na priv. Mam poważny problem u córki i ortodonta u którego podjęliśmy leczenie też powiedział mi cenę która mnie zszokowała

Odpowiedz
dr Agnieszka 14 grudnia 2022 - 21:02

Niedługo na portalu będzie MAPA GABINETÓW w których lekarze wykonują leczenie ortodontyczne nakładkami. Niedługo czytelnicy portalu będą mieli ułatwiony dostęp do wiedzy gdzie świadczone są takie ważne usługi. Pozdrawiam i mam nadzieję, że córka będzie miała rozpoczęte leczenie jak najszybciej.

Odpowiedz
Justyna 17 czerwca 2022 - 21:23

W przygotowaniu do operacji ortognatycznej nie można stosować takich nakładek zamiast drutów?

Odpowiedz
dr Agnieszka Czechumska 23 czerwca 2022 - 22:37

Witam, operacja ortognatyczna nie jest przeciwskazaniem do wybrania metody nakładkowej zamiast „drutów”. Czasami przed operacją ortognatyczną należy wykonać wieloletnie leczenie aparatem stałym, czasami natomiast wystarczy niewielka korekta ustawienia zębów. Dodam, że mało jest wysoko wyspecjalizowanych Przychodni które przygotowują do tego typu operacji więc jeśli lekarz zaplanował leczenie aparatem stałym to bym tego nie kwestionowała. Operacja to poważna decyzja i zabieg więc lekarz prowadzący musi być pewny aparatu jakim będzie przygotowywał pacjenta. Może już są lekarze którzy zaczeli leczyć nakładkami do takiego zabiegu pacjentów z mniejszymi nieregularnościami w łukach zębowych. Duże wady zębowe nadal w Polsce są leczone głównie aparatem stałym. Jeśli się Pani zdecyduje na operację to proszę w imieniu czytelników o podzielenie się swoimi doświadczeniami na portalu. Pozdrawiam

Odpowiedz
Marta 2 lipca 2022 - 09:18

Dzień dobry. Zgadzam się z opinią, że to lekarz wie co dla nas najlepsze, nie bądźmy mądrzejsi od lekarzy. Ręce mi opadają jak widzę, jak ktoś kto zastanawia się nad leczeniem nakładkowym np. jak mój brat i siedzi wypytuje innych pacjentów w Internecie czy wyleczą go nakładki etc. Jeśli lekarz rezygnuje z leczenia nakładkowego pacjenta z trudniejszą wadą zgryzu, to zapewne z powodu wątpliwości, co do przewidywalności takiego leczenia. Śledzę różne portale i fora Internetowe i na jednej z najpopularniejszych grup na znanym wszystkim portalu społecznościowym, na grupie dla pacjentów największej firmy nakładkowej, czytam co jakiś czas, że są pacjenci, którzy skarżą się na nie widzę i niedoinformowanie ich. Pani dr Agnieszna napisała, że duże wady zębowe nadal są leczone aparatami stałymi. Znając już trochę temat, zgodzę się z panią Agnieszką, że przy większych wadach, bezpieczniej jest czasem wybrać leczenie aparatem stałym. Jest kilka powodów wg mnie. Jednym z nich, jest niedostateczna wiedza na temat właśnie nakładek. Pacjenci źle zdiagnozowani, źle zaplanowani w systemie 3D, o którym Pani pisze, z poważnymi wadami i anatomią nie sprzyjającą powodzenia w takim leczeniu nakładkowym, mają później żal do lekarzy, że leczenie się przedłuża. Największą pretensją jaką zauważyłam, jest sytuacja kiedy leczenie trwa zbyt długo, albo kiedy się znacznie przedłuża. Fajnie, gdyby lekarze przekazywali pacjentom informację odnośnie możliwych poprawek. Jak Pani Doktor napisała, że np. metoda nakładkowa nie jest przeciwskazana i możemy zaplanować nakładki, ale nie będzie łatwo ,,bo coś”, to byłoby łatwiej takim pacjentom pogodzić się z tym, że jednak zamki. Najbardziej precyzyjne ruchy jak jest napisane w artykule to Orthero i Invisalign, dzięki czemu oba systemy nadają się również do trudniejszych wad, w obu systemach, leczenie może się różnić w zależności od tego jaki lekarz, planował leczenie, ale czy zatem efekt, który pacjent chce utrzymać też będzie się różnił wg Pani wiedzy? Jeśli tak, to o jakiej precyzji mówimy? Bo jak właśnie czytam często na forach, to pacjenci uskarżają się na dodatkowe sety -dziesiątek dodatkowych nakładek, o których nie mieli pojęcia i nie dziwie się, że tak jest. Nie trudno sobie wyobrazić frustracje kiedy wydaje nam się, że za miesiąc skończymy leczenie, zaplanowane załóżmy na rok, a na ,,przed ostatniej” wizycie kontrolnej okazuje się nagle, że trzeba poprawić kolejnymi setami nakładek, łącznie np. kolejny rok. Czy to może wynikać z błędnego zaplanowania leczenia przez lekarza? Pretensje i negatywne opinie na temat poprawek widzę najczęściej na fb na grupie Invisalign (bo pewnie ona jest najbardziej popularna), tzn. że lekarz źle zaplanował leczenie? Napisała Pani, żeby założyć pacjentowi nakładki Orthero, lekarz nie musi przechodzić żadnego kursu certyfikacyjnego, to co wtedy kiedy pacjent miał zaplanowane leczenie na konkretny okres czasu, a okaże się, że to będzie dużo dłużej, do kogo mieć wtedy pretensje i co zrobić właściwie, do kogo się zwrócić z reklamacją? Czy w Invisalign lekarze przechodzą takie kursy certyfikacyjne, żeby móc leczyć nakładkami i dobrze zaplanować to leczenie nimi? Skoro jest tyle osób, które są wkurzone na Invis za dziesiątki dodatkowych setów nakładek, to do kogo takie osoby mogą się zwrócić z reklamacją? Co robić?

Odpowiedz
Marta 2 lipca 2022 - 09:22

Ps. bo jest różnica pomiędzy rokiem a dwoma latami leczenia…

Odpowiedz
dr Agnieszka Czechumska 4 lipca 2022 - 22:54

Pani Marto, serdecznie dziękuję za bardzo wnikliwą analizę sytuacji pacjentów. Wiele Pani uwag jest słusznych. Wiele spostrzeżeń i wątpliwości wymaga dość długiego wytłumaczenia np. powszechny brak informacji co to są dodatkowe nakładki i dlaczego u niektórych pacjentów jest ich bardzo mało, a u innych strasznie dużo. SPECJELNIE DLA PANI (i wszystkich czytelników), napiszę w tym miesiącu (07.2022) artykuł o >Nakładkach dodatkowych< tzw. additional aligners. Dodatkowo SPECJALNIE DLA PANI (i wszystkich czytelników) napiszę również artykuł >Kto może leczyć nakładkami ortodontycznymi?< (na 100% do połowy 08.2022 będzie na portalu). Mam nadzieję, że w tych dwóch opracowaniach znajdziecie Państwo wiele dodatkowych i istotnych dla siebie informacji. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników.

Odpowiedz
Weronika 28 października 2022 - 09:54

Witam. Czy warto wybrać nakładki orthero (cena 15500 zł z retencja ) czy może jednak lepiej pokusić się na invisilign, które jest nieco droższe ? szczerze mówiąc myślałam że różnica w cenie będzie znacznie większa ale zawsze jest trochę taniej ale jednak mniej opinii oraz wyleczonych pacjentów. który materiał jest lepszy ?

Odpowiedz
dr Agnieszka 28 października 2022 - 13:10

Pani Weroniko, wielu pacjentów zadaje podobne pytanie. Odpowiedź nie jest tak łatwa jak wynik 1+1. Firmy Orthero i Invisalign różnią się między sobą. Mają inne oprogramowanie do tworzenia cyfrowych planów leczenia i odmienny materiał nakładek. Należy podkreślić, że samo oprogramowanie i same nakładki Pani nie wyleczą. W tym wszystkim najważniejszy jest doświadczony lekarz. Jeśli czuje Pani zaufanie do lekarza Orthero i jest pani zadowolona z przedstawionego planu leczenia to rekomenduję wybrać tego lekarza i tą firmę nakładek które uzbierały w Pani oczach więcej atutów. Leczenie nakładkami czy to Orthero czy Invisalign może wiązać się z potrzebą dodatkowych nakładek, dlatego proszę sprawdzić czy ma Pani w planie leczenia nielimitowaną ilość nakładek albo zapewnioną taką ilość by nie okazało się że pod koniec leczenia należy dopłacić parę tysięcy złoty. Na etapie przedstawiania planu leczenia lekarz jest w stanie Pani odpowiedzieć na to pytanie. Powodzenia!!!

Odpowiedz
Justyna 6 listopada 2022 - 20:57

Dzien dobry, dostalam wycene od ortodonty na 17.000 zl na nakladki orthero, na mojej wizualizacji widze, ze jest to system advanced wiec cena wydaje sie dosc wysoka patrzac na rozne opinie w internecie, czy jest mozliwosc ze jesli poszlabym do innego ortodonty po wycene leczenia nakladkami orthero to dostalabym inna wycene? Czy ta cena moze sie znaczenie roznic w zaleznosci od gabinetu? Mam stloczenie zebow i potrzebny bylby rowniez stripping ale nic ponad to.. Dodatkowo sam ortodonta przy tej wycenie stwierdzil, ze byc moze DSD byloby lepsze i tansze w moim przypadku, nie wiem na jakiej podstawie licowki porcelanowe mialyby byc tansze, ponadto sam mock up jest bardzo drogi bo widze ceny 1000-2000 zl, i czy ktokolwiek podjalby sie licowek stloczonych zebow bez wczesniejszego leczenia ortodontycznego? Co Pani o tym sadzi? Czy warto wydac tyle pieniedzy na ta konsultacje i mock up DSD zeby dowiedziec sie, ze i tak mnie na to nie stac? (Kompozyt nie wchodzi w gre) Czy faktycznie DSD moze byc finalnie tansze niz te 17.000 zl za nakladki orthero, pytam bo az nie chce mi sie wierzyc patrzac na ceny licowek porcelanowych.. Bylabym bardzo wdzieczna za jakakolwiek opinie. Dziekuje i pozdrawiam.

Odpowiedz
dr Agnieszka Czechumska 7 listopada 2022 - 12:37

Witam, świetne i detaliczne pytanie. Dziękuję! Ceny nakładek Orthero i każdego innego systemu w różnych przychodniach w ramach tych samych pakietów mogą się nieznacznie lub bardzo różnić! Sposoby na tzw. proste zęby opisałam w artykule https://dentystaradzi.pl/prostowanie-zebow/ ale prawdziwe „prostowanie zębów” jest tylko jedno, czyli leczenie ortodontyczne. Pozostałe metody to „kamuflaż” czasami wykorzystywany i możliwy do wykonania ale lekarz kwalifikujący do np. licówek powinien powiedzieć wyraźnie że nie potrzeba leczyć ortodontycznie żeby mieć stabilne wyniki – a na stabilności i długotrwałym efekcie każdemu zależy. Wspomniany DSD (dla nie wtajemniczonych DIGITAL SMILE DESIGN) to świetne i bardzo nowoczesne leczenie bazujące na najnowocześniejszej technologii i wiedzy. Większość lekarzy a już na pewno każdy ortodonta, jest w stanie powiedzieć bez analizy DSD czy potrzebuje Pani leczenia ortodontycznego!!! A to jest podstawą do dalszych decyzji. Reasumując, proponuję Pani żeby pójść do lekarza pracującego metodą DSD na konsultację (pewnie za ok 200 zł) i zapytać się (bez analizy) czy z jego doświadczenia warto leczyć nakładkami przed licówkami czy same licówki wystarczą (u niektórych tak można zrobić). Inwestuje Pani ok 200 zł i ma Pani odpowiedź. Proszę o napisanie mi i czytelnikom jak sprawa się potoczyła. Powodzenia!

Odpowiedz
Emila 3 lutego 2023 - 18:23

Chciałabym zapytać czy Nakładki Ortheo uwzględniają w leczeniu wszystkie zęby, również te niewidoczne przy szerszym uśmiechu 5-7?
Dr Smile ciagle się reklamuje ale to tylko leczenie przednich zębów, czyli od 1-4 i kosztuje 4-8 tys
Jak to wyglada z Ortheo ?

Odpowiedz
Nanna 9 lutego 2023 - 22:11

Szkoda, że na żadnej stronie dot. nakładek Orthero nie jest napisane, że retencję zmienia się co pół roku i za nową retencję należy dodatkowo zapłacić.
W dniu dzisiejszym zakończyłam leczenie nakładkami Orthero i na „do widzenia” lekarka poinformowała mnie, że retencję się zmienia co pół roku (6 miesięcy), czyli w skali roku jest to 1200zl (600zl kosztuje retencja na pół roku) plus płatna wizyta 240zl X2, łącznie: 1680zl (lekarka zastrzegła, że z roku na rok ceny mogą rosnąć).
Wiedząc, że jedynie retencja z zestawu nakładek Orthero jest wliczona w cenę leczenia, a pozostałe retencję są dodatkowo płatne nigdy bym się nie zdecydowała na leczenie nakładkami.

Zakładając, że będę żyła 30 lat x 1680zl to = 50 tysięcy 400zl (minimum, bo ceny rosną) plus 8 tysięcy 500zl za zestaw nakładek, który zakupiłam, daje nam sume 58 tysięcy 900zl !!! Droższego leczenia nie znam.

Odpowiedz
Posiadaczka orthero 27 maja 2023 - 09:42

wcale to tak kolorowo nie wygląda jak jest to opisane w tym artykule. ja się leczę od grudnia nakładkami orthero. Cena ok tyle wynosi, ale to jest cena tylko za nakładki! ja w swoim przypadku zapłaciłam 12,5 tys, pierwsza wizyta 150zl, zdjęcia i skany 430zl, wizyta ze strippingiem 200zl(stripping był tylko w dwóch miejscach), każda wizyta kontrolna 100zl. drugi raz bym pewnie orthero nie wybrała, pewnie bym wzięła zwykły aparat albo nakładki z invisalign gdzie spisuje się umowę przed rozpoczęciem leczenia i nie ma w trakcie ukrytych kosztów i wiesz dokładnie ile będzie cię kosztować całość. polecam brać tylko znane firmy które działają na rynku od lat. oczywiście zawsze najwazniejsze to znaleźć zaufanego ortodonte

Odpowiedz
dr Agnieszka 29 maja 2023 - 12:56

Witam, dziękuję że podzieliła się Pani swoim doświadczeniem. Z tego co obserwuję to coraz więcej klinik pobiera za wizyty kontrolne opłaty. Tak samo wizyta na założenie attachamentów czy wykonanie strippingu często też mają dodatkową cenę. Muszę napisać, że nie jest to reguła. Wszystko zależy od pakietu leczenia i zasad jakie panują w danej przychodni. Tak samo plan leczenia może być wykonany za darmo w jednej przychodni, a w innej wynosić od 250 do 500 zł czy nawet więcej. Na naszym rynku jest coraz więcej marek nakładek ortodontycznych. Pacjent ma coraz większy wybór. To co mogę z całą pewnością napisać, to że marka Orthero jest już długo na naszym rynku. Marka ta ma również bardzo rozwinięty dział szkoleń i konferencji dla lekarzy którzy nią leczą. Nie każda firma posiada takie opcje edukacji dla lekarzy, tak by jak najlepiej leczyli nakładkami. Reasumując, ceny za wizyty to kwestia indywidualna przychodni i lekarza. Ceny za pakiety są jak Pani napisała podobne jakie mamy dane w artykule. Proszę zawsze o tym porozmawiać z lekarzem i dokładnie przeczytać cennik jaki będzie obowiązywał w trakcie leczenia nakładkami. Proszę też pamiętać, że po leczeniu następuje etap retencji. Czy już na ten temat Pani coś wie? Pozdrawiam

Odpowiedz
Aneta 26 lipca 2023 - 12:59

Chciałabym zapytać się o nakładki Orthero ponieważ jestem na ostaniej nakładce dolnej i te zęby się wyprostowały tylko że zostały mi dalej małe przerwy między jedynkami. Pani doktor kazała mi już nosić aparat retencyjny. Czy te przerwy znikną ? Czy muszę jeszcze dodatkowo dopłacić za kolejną nakładkę?

Odpowiedz
dr Agnieszka 28 lipca 2023 - 10:53

Witam, nakładki retencyjne nie zmieniają pozycji zębów. Jeśli ma Pani przerwy między jedynkami to proszę wrócić do lekarza i na ten temat porozmawiać. Niestety będzie to rozmowa po zakończonym już leczeniu dlatego „zamknięcie” tych przestrzeni chyba będzie odpłatne dla Pani. Niestety nie zawsze da się zamknąć te przestrzenie ale powinna Pani o tym zostać poinformowana. Proszę umówić się do dr i wrócić do nas z informacją czego się Pani dowiedziała i jakie rozwiązanie zostało Pani zaproponowane i czy można te małe przestrzenie jeszcze domknąć u pani. Pozdrawiam

Odpowiedz

PODZIEL SIĘ SWOIMI PYTANIAMI I OPINIAMI