Periimplantitis – Co to znaczy?

implant zeba z chorym dziaslem i koscia czyli periimplantitis opis artykulu i zdjecie dr agnieszki czechumska

Periimplantitis – stan zapalny tkanek wokół implantu. Nie zawsze, wszystko po zabiegu wstawienia implantu przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Warto wiedzieć co zrobić i jak postępować w sytuacjach gdy implant się rusza lub dziąsło wokół niego krwawi. Wszczepianie implantów zębowych stało się powszechne, dlatego wymieniane opinie, często nie przez profesjonalistów, mogą nas wprowadzić w błąd. Rzetelna wiedza, to podstawa uniknięcia niepotrzebnego bólu i stresu. Zapraszamy do artykułów odpowiadających na najczęstsze pytania pacjentów z implantologii.

Periimplantitis co to jest?

Periimplatitis oznacza dla pacjenta stan zapalny dziąsła i/lub kości wokół wszczepionego implantu. Dentyści dzielą stan zapalny wokół implantu na dwie jednostki kliniczne:

 • Mucositis- zapalenie tkanek miękkich otaczających implant, bez oznak utraty kości wyrostka zębodołowego
 • Periimplantitis – jest to zapalenie tkanek miękkich wokół implantu wraz z widoczną utratą kości wyrostka wokół implantu.

Warto wiedzieć, że aby powstał zaawansowany stan zapalny tkanek otaczających implant tzw. periiimplatitis, realnie zagrażający utracie implantu, najczęściej najpierw w jamie ustnej widoczne są objawy stanu zapalnego dziąsła otaczającego implant.

Co oznacza nieprzyjemny zapach spod implantu?

Nieprzyjemny zapach wydobywający się z okolicy implantu to niepokojący objaw. Może być spowodowany m.in.:

 • Stanem zapalnym dziąsła
 • Ropniem dziąsła
 • Zalegającymi i rozkładającymi się resztami pożywienia nieusuniętymi w szczelinie między dziąsłem a implantem
 • Stanem zapalnym kości

Wszystkie wymienione przyczyny są wskazaniem do wizyty u implantologa lub stomatologa. Jeśli stan taki będzie utrzymywał się zbyt długo, istnieje realne niebezpieczeństwo ruszania się implantu zęba, a następnie jego utraty.

Co oznacza ból wokół implantu?

Implant nie posiada nerwów, dlatego jako wszczep zrobiony np. z tytanu, nie ma prawa być źródłem dolegliwości bólowych.  Ból wokół implantu może wynikać m.in. z :

 • Stanu zapalnego dziąsła
 • Wbitego w dziąsła resztki pokarmowej, mechanicznie drażniącej dziąsło
 • Ostrego lub zaostrzonego stanu zapalnego przyzębia w tym kości
 • Pęknięcia / Złamania implantu i drażnienie jego częściami kości, która jest unerwiona

Czując dolegliwości bólowe lub dyskomfort przy implancie należy natychmiast zarezerwować wizytę kontrolną u dentysty. Lekarz oprócz badania najprawdopodobniej wykona zdjęcie RTG lub badanie CBCT w którym sprawdzi stan implantu jak i tkanek wokół niego.  Jeśli ból lub dyskomfort minęły samoistnie nie oznacza to, że można zapomnieć lub przełożyć wizytę kontrolną u stomatologa. Rekomendujemy badanie jamy ustnej gdyż ryzyko nawrotu problemu jest wysokie, a konsekwencje nie leczenia mogą być duże.

Czy implant może wypaść?

Implant przy prawidłowym wszczepieniu, dobrym procesie adaptacji w kości i należytej opiece higienicznej, nie wypada z kości.

By stabilny implant się poluzował, musi wystąpić jeden z poniższych czynników inicjujący utratę kości np.:

 • Przewlekły stan zapalny dziąsła przechodzący w stan zapalny kości
 • Stan zapalny kości z postępującą utratą kości wokół implantu
 • Przeciążenie implantu w zgryzie, doprowadzające do utraty kości przy implancie
 • Złamanie implantu
 • Zła higiena jamy ustnej doprowadzająca do periimplantitis
 • Nadużywanie palenia papierosów lub nadużywanie alkoholu doprowadzające do periimplantitis
 • Pogorszenie stanu zdrowia pacjenta
 • Reakcja organizmu na stres
 • Zaostrzenie chorób ogólnoustrojowych np. cukrzyca

Jeśli czujesz, że implant może wypaść natychmiast pójdź na kontrolę do dentysty. Rekomendujemy miękką dietę, płukanie jamy ustnej płynami do utrzymania higieny jamy ustnej i wzmożoną ostrożność w trakcie codziennych czynności.  Ruszający się implant to realne zagrożenie dla twojego zdrowia i życia.

Warto wiedzieć, że w dzisiejszych czasach powyższa sytuacja jest wyjątkiem jeśli chodzi o objawy występujące u pacjentów.

Jak wyleczyć stan zapalny przy implancie?

Gdy pacjent podejrzewa, że przy implancie występują niepokojące objawy, to bez chwili zastanawiania, należy zarezerwować wizytę kontrolną u implantologa lub stomatologa. Pacjent nie jest w stanie samodzielnie i skutecznie zdiagnozować, oraz leczyć stan zapalny wokół implantu.

Leczenie periimplantitis polega m.in. na:

 • Wykonaniu profesjonalnej higienizacji całej jamy ustnej (np. skaling, piaskowanie)
 • Wykonaniu pełnej higienizacji implantu (usunięcie osadów i kamienia nad- i poddziąsłowego na implancie)
 • Dezynfekcja powierzchni implantu np. fotoaktywna dezynfekcja światłem lasera diodowego
 • Miejscowa aplikacja leków lub antybiotyków
 • Wyleczeniu wszystkich chorych zębów, tak by nie było miejsc z aktywną chorobą próchnicową
 • Wyleczeniu stanu zapalnego dziąsła, zarówno w okolicy implantu jak i całej jamy ustnej. Infekcje w jamie ustnej są bezpośrednią przyczyną utraty przyczepu implantu z kością.
 • Badaniu oraz leczeniu periodontologicznym np. dziąseł, kieszonek dziąsłowych, kieszonek kostnych.
 • Wykonaniu i analizie badań dodatkowych np. zdjęcia panoramicznego lub tomografii komputerowej CBCT
 • Leczeniu ubytku kości wokół implantu
 • Uczeniu technik czyszczenia implantu i utrzymania całej jamy ustnej w idealnej czystości.

Bywa, że pacjent kierowany jest do lekarza ogólnego, w celu sprawdzenia stanu ogólnego organizmu np. kontroli cukrzycy, ciśnienienia, czy sprawdzenia niedoborów witaminowych, poziomu stresu. Dentysta czy lekarz ogólny, może zalecić  stosowanie antybiotykoterapii, przez pewien czas terapii. Współpraca obu lekarzy bywa czasami nieocenioną pomocą w długoterminowej skuteczności leczenia periimplantitis.

Co oznacza leczenie chirurgiczne periimplantitis?

Leczenie chirurgiczne periimplantitis to m.in.:

 • Chirurgiczna regeneracja defektów kostnych
 • Chirurgiczna regeneracja defektów tkanek miękkich (dziąsła)
 • Usunięcie implantu wraz z odtworzeniem brakującej kości, oraz wszczepem nowego implantu.

Leczenie chirurgiczne może być wykonane, jeśli pacjent przeszedł wszystkie etapy leczenia nieinwazyjnego, czyli niechirurgicznego opisanego powyżej. Kwalifikacja na leczenie chirurgiczne, jest bardzo rygorystyczna. Leczenie to przeprowadzają jedynie najbardziej doświadczeni dentyści. Cena takiego leczenia, również jest bardzo wysoka. Warto postawić na profilaktykę periimplatitis, niż na skomplikowane leczenie.

Gdzie leczyć periimplantitis?

Periiplantitis leczone może być jedynie przez doświadczony personel stomatologiczny. Pacjent samodzielnie przy pomocy domowych sposobów nie jest w stanie go wyleczyć.

W skład zespołu fachowców, leczących stan zapalny wokół implantu wchodzą:

 • Implantolog
 • Periodontog
 • Stomatolog
 • Higienistka stomatologicza
 • Protetyk stomatologiczny (jeśli będzie potrzeb zmienić koronę na implancie lub zmodyfikować kontakty na zębach)
 • Radiolog
 • Lekarz ogólny
 • Endokrynolog
 • Psycholog

Kiedy pójść na badania kontrole?

Pacjenci bez implantów rekomendowane mają wizyty kontrolne u stomatologa raz w roku. Pacjenci ze wszczepem implanta, powinni częściej korzystać zarówno z wizyt u dentysty jak i z zabiegów higienizacyjnych. W pierwszym roku powinien udać się na kontrolę, do implantologa minimum 2-3 razy. Zalecana jest również wizyta u higienistki minimum 2-3 razy w pierwszym roku. Dlaczego tak często?

Życie z implantem jest łatwiejsze, ponieważ uzupełnił on brakujący ząb, co podwyższyło komfort życia pacjenta. Niestety nauka utrzymania idealnej czystości wokół implanta trwa. Dlatego warto wspomóc się, zarówno szkoleniami, jak i pomocą w oczyszczeniu tej wrażliwej okolicy przez profesjonalistę. Po opanowaniu wszystkich zaleceń po wszczepieniu implantu,  częstotliwość wizyt kontrolnych u dentysty i higienistki ulegną zmniejszeniu.  Wynikać to będzie z widocznego przestrzegania zaleceń, oraz umiejętności utrzymania dobrej czystości zębów oraz sztucznych implantów dla których mogą dedykowane być inne przybory i techniki oczyszczania.

Bibliografia

 • Ocena porównawcza stabilizacji pierwotnej implantów stomatologicznych. Szymon Frank, Monika Jodko, Andrzej Wojtowicz, Dental Forum 1.2012/XXXX
 • Bartosz Leda Analiza stabilizacji pierwotnej i wtórnej wszczepów o zmodyfikowanych powierzchniach aktywnych Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Z Kliniki Protetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Promotor Prof. dr hab. Wiesław Hędzelek Poznań 2013
 • Implantologia stomatologiczna M.S. Block red. wyd. pol. Mariusz Duda Wyd. Elsevier Urban & Partner
 • Implantologia B. Koeck W. Wagner red. wyd. pol. Stanisław Majewski, Wyda. Elsevier Urban & Partner
 • Implantologia Estetyczna – Zasady postępowania z tkankami miękkimi i twardymi. Patrick Palacci, Ingvar Ericsson Wyd. Wydawnictwo Kwintesencja

Artykuł ma charakter informacyjno-edukacyjny. Artykuł nie jest substytutem diagnozy i leczenia. W artykule nie opisane są wszystkie wskazania i przeciwskazania oraz skutki uboczne leczenia implantologicznego. Pamiętaj implant to wyrób medyczny, który może nie być odpowiedni dla ciebie. Można go stosować jedynie po pełnej diagnostyce stomatologicznej i jedynie ze wskazań medycznych i pod nadzorem lekarza. Pełen zakres informacji na jego temat uzyskasz zawsze bezpośrednio u lekarza prowadzącego Twoje leczenie. Artykuł nie jest sponsorowany.

Zobacz jeszcze:

PODZIEL SIĘ SWOIMI PYTANIAMI I OPINIAMI