Szkolny dentysta na NFZ

Redakcja portalu
dwojka dzieci uczniow z ksiazkami z usmiechem i napis nfz dentysta w szkole czyli darmowe leczenie zebow dzieci refundowane w Polsce

Od września 2019 roku obowiązują przepisy zapewniające opiekę stomatologiczną dzieciom w polskich szkołach państwowych. Nie w każdej szkole jest jednak gabinet dentysty na NFZ. W takim przypadku możliwe jest by te leczenie wykonywane było poza szkołą. Koszty leczenia zębów dzieci w gabinetach szkolnych pokrywa całkowicie Narodowy Fundusz Zdrowia.
Na co mogą liczyć dzieci w szkolnych gabinetach stomatologicznych? Jakie świadczenia wykonuje dentysta? Do czego zobowiązany jest dyrektor, a do czego organ prowadzący szkołę? Nie tylko na te pytania uzyskasz odpowiedź w artykule.

Gdzie mogą być leczone zęby dzieci w ramach NFZ?

Opieka stomatologiczna dzieci na NFZ może realizowana być w:

 • gabinecie dentystycznym zlokalizowany w szkole
 • jeśli szkoła nie ma dentysty, to leczenie zakontraktowane jest w przychodni poza szkołą
 • dentobusie, jako uzupełniającym gabinecie dla dzieci i młodzież które mają utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych w gabinetach stacjonarnych

W szkolnym gabinecie na NFZ dentysta m.in.:

 • Leczy stomatologicznie dzieci
 • Dba o promocję zdrowia
 • Prowadzi zabiegi profilaktyczne i edukuje

Czy rodzice powinni być obecni w czasie leczenia u szkolnego dentysty?

Rodzicom przysługuje prawo do pisemnej zgody na przeprowadzenie refundowanego leczenia u swoich dzieci, przez lekarza dentystę na NFZ. Rodzic może się zgodzić, lub odmówić wykonania zabiegu przez stomatologa lub higienistkę u swojego niepełnoletniego dziecka.

W sytuacji gdy w szkolenie nie ma dentysty, to rodzice muszą sami zaprowadzić dziecko do wskazanego przez szkołę gabinetu. To oni również zostaną poinformowani o przebiegu leczenia, diagnostyce i profilaktyce.

Na jakie świadczenia mogą liczyć uczniowie w gabinecie u szkolnego dentysty na NFZ?

Dzieci w szkolnych gabinetach stomatologicznych na NFZ mogą liczyć m.in. na:

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, wraz z instruktażem jak dbać o prawidłową higienę jamy ustnej
 • Rentgenodiagnostykę (małe zdjęca rtg wewnątrzustne)
 • Znieczulenie
 • Leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych
 • Leczenie kanałowe zębów
 • Czyszczenie zębów
 • Leczenie chorych dziąseł
 • Usunięcie zęba
 • Fluoryzację

Obowiązki dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły w której znajduje się gabinet stomatologiczny na NFZ (zgodne z ustawą o leczeniu stomatologicznym dzieci w szkole) zobowiązany jest do m.in.:

 • Poinformowania rodziców o możliwości korzystania przez dzieci z leczenia stomatologicznego w gabinecie w wyznaczonych terminach.
 • Pouczenie rodziców o przysługującym im prawie do wyrażania pisemnej zgody na wykonywanie świadczeń ogólnostomatologicznych przez lekarza dentystę przed ich udzieleniem.
 • Poinformowania o możliwości pisemnej rezygnacji z leczenia przez szkolnego dentystę i realizację leczenia dziecka u innego przez siebie wybranego stomatologa.
 • Poinformowanie o możliwości uczestnictwa w grupowej profilaktyce fluorkowej u uczniów klasy I–V. Będzie tego dopilnowywać i wykonywać pielęgniarka.
 • Omówienie postępowania, gdy wystąpią problemy zdrowotne lub higieniczne u uczniów.

Obowiązki organu prowadzącego szkołę

Organ prowadzący szkołę, zobowiązany jest do m.in.:

 • Przygotowania i doposażenia gabinetu stomatologicznego istniejącego na terenie szkoły lub utworzenie nowego spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu.
 • Zawarcia porozumienia i umów z dentystami wykonującymi świadczenia na NFZ.
 • Przekazanie informacji o gabinetach wykonujących całkowicie bezpłatne leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych NFZ.

Pełen wykaz świadczeń znajdziesz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. (Dz. U. poz. 417).
WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W GABINECIE DENTYSTYCZNYM ZLOKALIZOWANYM W SZKOLE jest zgodny z: Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. (Dz. U. poz. 417).

Zobacz jeszcze:

PODZIEL SIĘ SWOIMI PYTANIAMI I OPINIAMI