Stomatologiczna pomoc doraźna – NFZ

Redakcja portalu
dentysta na nfz przyjmuje pacjenta z bolem zeba i opuchlizna na udzielenie pomocy w nocy bezplatnie w ramach swiadczen gwarantowanych

Gabinetów świadczących usługi w ramach stomatologicznej pomocy doraźnej w Polsce w 2024 roku jest bardzo mało. W województwie małopolskim, jest tylko jeden dentysta pracujący na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia w Trzebuni. Podmiotów które stanęły do konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (w 2022r.) było 41. W 2024 roku w Polsce jest około 46 przychodni ze stomatologiczną pomocą doraźną NFZ. Dlaczego tak mało? Stawki, doraźnej pomocy stomatologicznej są niesatysfakcjonujące dla świadczeniodawców. Na co może więc liczyć pacjent? Czy z bólem lub obrzękiem twarzy dentysta na NFZ pomoże w weekend i w święta? Czy może odmówić przyjęcia, jeśli pacjent ma złamany ząb lub wysięk ropy z dziąsła? O tym kiedy i co leczy dentysta w ramach doraźnej pomocy stomatologicznej na NFZ przeczytasz w artykule.

Co to jest doraźna pomoc stomatologiczna?

Generalnie pomoc doraźna to forma wsparcia dla pacjentów, którzy nagle zachorowali bądź stan ich zdrowia gwałtownie się pogorszył. Z pomocy doraźnej bezpłatnie w Polsce może skorzystać każda osoba, która jest ubezpieczona. Z dentystycznej pomocy doraźnej można korzystać w różnych gabinetach, niezależnie od miejsca zamieszkania. Doraźna pomoc stomatologiczna oferowana jest w gabinetach dentystów prywatnych jak i na NFZ.

Stomatologiczna pomoc doraźna w ramach NFZ w 2024 r.

W przypadku nagłego bólu zęba możesz skorzystać z ostrego dyżuru stomatologicznego na NFZ.
Placówki NFZ udzielają pomocy doraźnej:

 • w dni powszednie od 19:00 do 7:00 dnia następnego
 • w soboty, niedziele i dni wolne od pracy całodobowo.

W całym kraju jest 46 placówek świadczących usługę doraźnej pomocy stomatologicznej w ramach NFZ.
Ich adresy znajdziesz na stronie Pacjent.gov.pl => Doraźna pomoc dentystyczna | Pacjent

Jakie świadczenia można uzyskać w doraźnej pomocy stomatologicznej?

W gabinetach znajduje się na tablicy informacyjnej, wykaz świadczeń które są wykonywane w ramach dentystycznej pomocy doraźnej.
Ubezpieczony pacjent ze stomatologicznej pomocy doraźnej może skorzystać w przypadku m.in.:

 • nagłego, ostrego bólu zęba występującego szczególnie nocą
 • obrzęku twarzy
 • urazu twarzy np. złamanie zęba, złamanie żuchwy, złamanie szczęki
 • krwawienia występującego w obrębie jamy ustnej

Zgodnie z art. 49 i 50 ustawy z dnia 27-sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw Nr 210, poz.2135) pacjent musi przedstawić dokument potwierdzający jego aktualne ubezpieczenie.
Zakres świadczeń stomatologicznych w ramach pomocy doraźnej, nie obejmuje kompleksowej sanacji jamy ustnej (wyleczenie wszystkich zębów, zakładanie wypełnienia, dokonywanie mnogich ekstrakcji, usuwania złogów nazębnych).

Pamiętajmy:
W gabinetach pełniących dyżur pacjenci przyjmowani są w przypadkach nagłych, dlatego udzielane są mu tylko świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie. Na tych dyżurach dentyści nie leczą zębów.
W ramach pomocy doraźnej lekarz może również:

 • udzielić konsultacji,
 • wykonać badania,
 • wystawić receptę na leki,
 • wystawić zwolnienie lekarstwie, wniosek ZUS, skierowanie na badania.

Czy dentysta musi przyjąć pacjenta z bólem zęba?

Dentysta, realizujący kontrakt na NFZ, musi udzielić pomocy pacjentowi z bólem zęba w dniu zgłoszenia. Jeśli nie ma miejsca, będzie on w takiej sytuacji dodatkowym pacjentem. NFZ gwarantuje pomoc w bólu zęba czy w sytuacji gdy występuje obrzęk lub np. doszło do złamania zęba.

Pamiętaj, w ramach chirurgii stomatologicznej na NFZ można w Polsce za darmo usunąć złamany ząb lub np. źle wyrzynającą się ósemkę.

Czy SOR może przyjąć pacjenta z bólem zęba?

Szpitalny Oddział Ratunkowy może przyjąć pacjenta z bólem zęba jeśli jest on powiązany z poważnymi objawami, które wymagają pilnej interwencji medycznej. Wizyta w SOR jest zazwyczaj rezultatem nagłej sytuacji medycznej, która zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta. W innym wypadku zostaniesz skierowany do stomatologicznej pomocy doraźnej.

Wykaz świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej w ramach NFZ w 2024 r.

Wśród świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej w ramach NFZ w 2024 r. znajdują się m.in.:

 1. Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (1 raz w roku kalendarzowym).
 2. Badanie lekarskie kontrolne wg ustalonych zasad.
 3. Badanie czy ząb jest żywy.
 4. Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
 5. Znieczulenie miejscowe, przewodowe
 6. Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 7. Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 8. Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 9. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi. Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 10. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba. Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 11. Czasowe wypełnienie kanału zęba. Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 12. Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 13. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 14. Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 15. Usunięcie zęba
 16. Założenie opatrunku chirurgicznego
 17. Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
 18. Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
 19. Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 20. Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
 21. Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
 22. Leczenie zębów z nieuformowanym korzeniem lub zębów dojrzałych u dzieci.

Więcej o refundacji zabiegów stomatologicznych w Polsce w 2024 r. znajdziesz w artykule:

Napis dentysta nfz leczenie bezplatne i usmiechnieta pacjentka ze zdrowymi bialymi zebami

Gdzie szukać dentystycznej pomocy doraźnej poza placówkami NFZ?

Gdy ból zęba jest nie do wytrzymania szukamy pomocy wszędzie. Dlatego warto wiedzieć, że w wielu miejscach działają całodobowe prywatne centra stomatologiczne. Świadczą one usługi 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Niestety odpłatnie. Dlatego idąc na wizytę do swojego stomatologa sprawdź, czy to on np. świadczy taką usługę.

Bibliografia

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz. 1199 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Zobacz jeszcze:

PODZIEL SIĘ SWOIMI PYTANIAMI I OPINIAMI