Alignery ortodontyczne

Redakcja portalu
alignery ortodontyczne trzymane w reku na tle gabinetu dentystycznego

Alignery ortodontyczne to nowoczesny i wysoko estetyczny sposób leczenia wad zgryzu. Aparat ten ma postać wkładanych i zdejmowanych z zębów przezroczystych nakładek ortodontycznych (ang. clear aligners). Wygoda użytkowania i łatwość utrzymania idealnej higieny jamy ustnej to cechy odróżniające ten sposób leczenia ortodontycznego od tradycyjnych „metalowych” aparatów stałych naklejanych na zęby. Możliwość wizualizacji efektów leczenia oraz wstępnie określony czas prostowania zębów sprawia, że alignerami leczonych jest coraz więcej pacjentów w Polsce. W Polsce jest ponad 10 zagranicznych marek clear alignerów np. Invisalig, Spark, Orthero, ClearCorrect. W naszym kraju są również alignery rodzimego pochodzenia np. Once Aligner, Smile Now, A- Liner, Pro Smile.

Co to są alignery ortodontyczne?

dwa przezroczyste alignery ortodontyczne trzymane w reku Alignery ortodontyczne są to przezroczyste aparaty ortodontyczne, stworzone w celu estetycznego leczenia ortodontycznego wad zgryzu. Mają postać plastikowych płytek nakładanych i zdejmowanych z zębów (ang. clear aligner). Produkowane są z certyfikowanego tworzywa termoplastycznego dopuszczonego do użytku w jamie ustnej. Wykonane są na bazie skanów zębów oraz komputerowej analizy zębów 3D, i opracowanego przez lekarza, indywidualnego cyfrowego planu leczenia.

Leczenie alignerami, polega na noszeniu przez pacjenta, serii przeziernych nakładek prostujących na zęby. W każdej płytce zaprojektowane są ściśle określone ruchy zębowe. W zależności od systemu, zęby przesuwane są stopniowo w docelowe miejsce o około 0.15-0.25-0.3 mm. Oznacza to, że po wynoszeniu wydanego przez lekarza zestawu alignerów, u pacjenta może nastąpić następuje zaplanowane uszeregowanie zębów czyli wyleczenie ortodontyczne wady zgryzu.

Specyfika leczenia alignerami ortodontycznymi

Ze względu na komfort noszenia i estetykę wyglądu, alignery ortodontyczne są najszybciej rozwijającym się działem współczesnej ortodoncji. Lekarze i pacjenci cenią sobie możliwość wizualizacji planu leczenia, czyli porównania wyglądu zębów przed i po leczeniu (do którego osiągnięcia będzie się dążyć). Leczenie to, ze względu na precyzyjne ruchy zębowe, może przebiegać w znacznie krótszym czasie, w porównaniu do klasycznych metod prostowania zębów np. aparatem stałym. Nie bez znaczenia na ich wzrastającą popularność ma fakt, że zdejmujemy alignery z zębów np. do jedzenia lub zabiegów higienicznych jamy ustnej. Natomiast brak metalowych elementów naklejanych na zęby, czyni ten system popularnym wśród pacjentów uczulonych na nikel lub inne metale.

Leczenie alignerami ortodontycznymi, czyli nakładkami to pełnowartościowe leczenie ortodontyczne które równnież jest obarczone możliwością powstania powikłań. Więcej o powikłaniach leczenia ortodontycznego w tym nakładkami, przeczytasz w artykule „Powikłania leczenia ortodontycznego aparatem stałym i nakładkowym„.

Definicja autorska słowa aligner

Definicja

aligner (język polski)

wymowa:

elajner

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza

 • ruchomy aparat ortodontyczny, w postaci przezroczystej plastikowej płytki na zęby, stosowany w celu estetycznego przesunięcia zęba lub zębów w określone miejsce

kolokacje:

przezroczysty aligner • założyć aligner • zgubić aligner • połamać aligner

synonimy:

nakładka prostująca na zęby, nakładka ortodontyczna na zęby; przezroczysty aparat na zęby, estetyczny aparat na zęby, clear aligner

holonim:

aparat ortodontyczny, leczenie ortodontyczne, leczenie stomatologiczne

wyrazy pokrewne:

alignery (język polski)

wymowa:

elajnery

znaczenia: 

rzeczownik, rodzaj męski, liczba mnoga

 • zestaw przezroczystych plastikowych płytek na zęby (alignerów) stosowany do leczenia wad zgryzu

kolokacje:

nosić alignery • leczenie ortodontyczne alignerami • nowoczesne alignery • zestaw alignerów • pakiet alignerów

holonim:

aparat ortodontyczny, leczenie ortodontyczne

Ze względu na to, że w języku polskim nie istnieje słowo aligner, powyżej zamieszczona została autorska definicja słowa aligner wg dr n med. lek. dent. Agnieszki Czechumskiej.  Wzrost popularności leczenia ortodontycznego przezroczystymi płytkami na zęby, spowodowała potrzebę ujednolicenia stosowanej do tej techniki nomenklatury.

Etymologia słowa aligner

franc. aligner – wyrównywać, ustawiać w rzędzie  < łac. lineare – liniowy <  ang. aligner – a transparent plastic mold used in orthodontics to move teeth from one position to another

Dostępne definicje słowa align i jego pochodnych.

słowo definicja źródło
align 1. ustawiać w linii, osiować.

2. w ortodoncji i protetyce oznacza przesunięcia zębów do ich właściwej pozycji, tak by uzyskać harmonijne łuki zębowe oraz prawidłową płaszczyznę okluzji.

Słownik stomatologiczny. Angielsko-polski, polsko-angielski.

C. Czelej, U. Gąsowska, I Różyło, B. Walawska. Wydawnictwo Czelej, 1999

align V to move the teeth into their proper positions to confirm to the line of occlusion. Mosby’s Dental Dictionary 2004
aligner A transparent plastic mold used in orthodontics to move teeth from one position to another. https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/aligner

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/aligner

Słownik

Poniżej zamieszczony jest autorski słownik angielsko-polski, stworzony na potrzeby publikacji przez dr n. med. Agnieszkę Czechumską. Wytłumaczone zostały najczęściej wykorzystywane w Polsce potoczne nazwy, związane z przeźroczystymi aparatami prostującymi zęby jakimi są alignery (ang. clear aligner).

ALIGNERS (j. angielski) ALIGNERY (j. polski)
align prostować, wyrównać
aligner nakładka
aligners nakładki
aligner systems systemy leczenia nakładkami na zęby
aligner philosophy filozofia leczenia nakładkami
aligner therapy system leczenie systemem nakładkowym
thermoformed aligners nakładki termoformowalne
aliner mechanics mechanika działania nakładek ortodontycznych
aligner treatment leczenie nakładkami na zęby
aligner design kształt i wygląd nakładek na zęby
clear aligners przezroczyste nakładki; aparaty przezroczyste
clear aligner treatment/therapy leczenie przezroczystymi nakładkami (płytkami)
alignment wyrównanie

Liczba pojedyncza “aligner”

Stosując to nowe określenie, zastanawiające jest, czy możliwe jest w tym przypadku stosowanie liczby pojedynczej. W zagranicznych publikacjach, możemy zauważyć, że zwrot aligner jest używany głównie w połączeniu ze słowem clear. Zestawienie słów „clear aligner” oznaczać może zarówno nazwę własną nakładek ortodontycznych, jak i potoczne określenie na przezroczyste płytki prostujące zęby, niezależnie od producenta systemu.

CA® Clear Aligner to nazwa własna aparatu nakładkowego, produkowanego przez firmę Scheu-Dental (Niemcy). Ze względu na połączenie słów clear (przezroczyste) i aligner (nakładka), wielu pacjentów nie wie, czy mowa o konkretnym rodzaju nakładek, czy jest to potocznie używane połączenie słów. W zdecydowanej większości przypadków, czytając zestawienie słów „clear aligner” można przyjąć, że mowa o przezroczystych płytkach ortodontycznych, a nie marce nakładek CA Clear Aligner.

Generacje alignerów clear aligner

Ostatnie dwadzieścia lat to błyskawiczny rozwój materiałoznawstwa i biomechaniki nakładek ortodontycznych, czyli alignerów. Na rynku stomatologicznym na całym świecie powstają kolejne firmy modyfikujące i udoskonalające zarówno technologię produkcji jak i działanie alignerów. W związku z czym do chwili obecnej powstały trzy generacje nakładek do prostowania ortodontycznego zębów.

Pierwsza generacja clear aligner

Pierwsza generacja clear aligner, to proste aparaty ortodontyczne, w których zęby pchane były stopniowo, w docelowe miejsce. Możliwe były jedynie pojedyncze rodzaje ruchów, przechylające lub wychylające zęby. Tymi płytkami leczono niewielkie wady zgryzu.

Druga generacja clear aligner

Druga generacja clear aligner, zawiera lepsze oprogramowanie i możliwość dodania przez lekarza elementów dodatkowych np. naczepów, zwanych także zaczepami na zęby (ang. attachaments), lub stosowania gumek międzyszczękowych. Alignery te, wykonują bardziej precyzyjne ruchy zębowe, dlatego znalazły szersze zastosowanie, do leczenia większości wad zgryzu. Znaczna część, mniejszych i średniej wielkości firm, produkuje tego typu nakładki.

Trzecia generacja clear aligner

Trzecia generacja clear aligner, oparta jest na oprogramowaniu bazującym na technologii sztucznej inteligencji. Wykorzystane są tu automatycznie i komputerowo umieszczane elementy dodatkowe, niezbędne do wykonania zamierzonych ruchów zębowych. W tej technologii, ortodonta może zaplanować, nie tylko ruchy zębów, ale również ocenić, i wykonać precyzyjne ruchy korzeniami zębów. Tą generacją nakładek leczy się skomplikowane wady ortodontyczne. Duże  firmy clear alignerów, dysponują najczęściej nakładkami tej generacji.

Materiał clear aligner

Clear aligner produkowane są z różnorodnych termoplastycznych materiałów. Każdy materiał posiada certyfikat, potwierdzający możliwość stosowania go w jamie ustnej, do celów medycznych. Najczęściej alignery produkowane są z np.:

 • poliuretanu (PU)
 • termoplastycznego poliestru politereftalanu etylenu (PET)
 • termoplastycznego poliestru politereftalanu etylenu z dodatkiem glikolu (PETG)

Wiele firm ma własne opatentowane materiały do produkcji alignerów np.:

 • Invisalign ma materiał SmartTrack
 • SureSmile Aligners stosuje tworzywo Essix ACE Plastic
 • Orthocaps Twin Aligner ma dwuwarstwowe materiały termoplastyczne z modyfikacją twardości
 • ClearCorrect korzysta z termoplastycznego tworzywa CA Foils

Marki clear alignerów ortodontycznych

Na świecie dostępnych jest ponad dwieście dużych firm alignerowych. W polskich gabinetach ortodontycznych spotkać można nakładki różnych marek. Lekarze podejmują się leczenia wad zgryzu nakładkami Invisalign, Orthero, Clear Aligner. W ostatnich latach na popularności zyskują takie marki jak SureSmile, ClearCorrect czy polskie Smile Now, Pro Smile, Once Aligner.

Invisalign

Invisalign to pierwsze na świecie, powszechnie używane clear alignery do prostowania zębów. Od 1997 roku produkowane są przez amerykańską firmę Align Technology Inc. Invisalign to lider w leczeniu nakładkami na zęby. Stosuje autorskie oprogramowanie, do projektowania cyfrowych planów leczenia. Posiada innowacyjny materiał termoplastyczny, stosowany do produkcji nakładek. Ponad 13 milionów pacjentów wyleczonych zostało tymi płytkami na całym świecie.

SureSmile

SureSmile Aligners to jeden z młodszych systemów nakładkowych w Polsce, ponieważ dostępny w naszym kraju od 2021 r.  Warto wiedzieć, że w 2021 roku tymi nakładkami było wyleczonych 500,000 pacjentów na całym świecie.  Lekarze pracujący tymi nakładami dysponują zindywidualizowanym oprogramowaniem do projektowania cyfrowego plany leczenia. Badania pokazują, że pacjenci leczeni nakładkami SureSmile mogą spodziewać się mniejszej liczby nakładek dodatkowych, czyli krótszego czasu leczenia w porównaniu firmami z nakładkami I czy II generacji.

ClearCorrect

ClearCorrect to ogólnodostępny amerykański, kompleksowy system precyzyjnych alignerów, stosowany od 2006 roku. Od 2020 roku dostępny w Polsce.

Orthero

Orthero, są to alignery stworzone przez tureckich naukowców. Orthero  firma dostarcza aparaty na terenie całej Europy.

Smile Now

Nakładki ortodontyczne SmileNow to marka polska. Stomatolodzy i protetycy leczą tymi nakładkami niewielkie wady zgryzu pacjentów przed leczeniem protetycznym, czy implantologicznym. Ortodonci podejmują się leczenia różnych typów wad zgryzu np. dużych stłoczeń zębów. W systemie nakładek Smile Now dentysta posiada możliwość projektowania cyfrowego planu leczenia na dwóch oprogramowaniach (podstawowym i zaawansowanym).

Pro Smile

Pro Smile to polskie alignery przeznaczone do leczenia większości wad zgryzu.  Nakładkami Pro Smile leczenie = dostępne jest w ponad stu miastach na terenie całego kraju.

Hello Smile

Hello Smile to alignery projektowane i produkowane w Polsce. Nakładki Hello Smile przeznaczone do leczenia ortodontycznego bez obligatoryjnych wizyt kontrolnych w gabinecie (jeśli takie nie są zaplanowane). Dedykowane są do leczenia niewielkich wad, w zakresie tzw. zębów uśmiechu. Opłatę za leczenie można rozłożyć na raty. Liczne gabinety partnerskie ułatwiają wykonanie skanu zębów a co za tym idzie otrzymanie szybkiego planu leczenia i wizualizacji możliwych efektów leczenia wprost do swojego domu.

Orthocaps Twin Aligners

Orthocaps Twin Aligners to zaawansowany system alignerów, którego pomysłodawcą jest niemiecki ortodonta, a producentem firma Rocky Mountain Orthodontics. Orthocaps cechuje się odmienną koncepcją leczenia, w której wykorzystuje się dwie nakładki w trakcie doby. Cieńsza nakładka do stosowania za dnia, druga twardsza, natomiast w trakcie snu.

CA Clear Aligners

CA Clear Aligners to europejski system alignerów, produkowany przez firmę Scheu-Dental. Leczenie prowadzone jest odmiennie, od większości dostępnych systemów. Wadę zgryzu koryguje się w etapach, a nakładki wydawane są w pakietach. W związku z tym, podczas leczenia nakładkami Clear Aligner wymagana jest większa ilość wizyt kontrolnych. W związku z etapowością leczenia, cena rozłożona jest na części. Pacjent płaci za kolejne zestawy alignerów wydawanych po 3 nakładki.

DrSmile

DrSmile to firma alignerowa, której założeniem jest leczenie pacjenta na odległość. Jedyną, standardową, obligatoryjną wizytą w gabinecie, jest potrzeba wykonania profesjonalnego skanu zębów. Skan taki wykonuje się w jednej z placówek partnerskich. W koncepcji leczenia nakładkami DrSmile, procedurę otrzymania planu leczenia i decyzji o rozpoczęciu leczenia podejmuje się online. Następnie alignery dostarczane są na wskazany adres pacjenta. Leczenie w całości przebiega w domu.

UWAGA! Firma wycofała się z Polski. Rozpoczęte leczenia będą zakończone wg umów, lecz od 2024 nie można leczyć się w Polsce nakładkami Dr Smile.

Alignery cena

alignery ortodontyczne trzymane w reku na tle nominalow 100 zlCena alignerów w 2024 r, czyli koszt leczenia nakładkami clear aligner wynosi od około 7 000 zł do 25 000 zł. Całkowity koszt leczenia nakładkami ortodontycznymi zależy od wybranego systemu nakładkowego, typu leczonej wady zgryzu, ilości wizyt kontrolnych i m.in. prestiżu kliniki w której podejmuje się leczenie.
Nawroty wady zgryzu po leczeniu ortodontycznym aparatem stałym można już leczyć nakładkami ortodontycznymi w kwocie od 3 000 do 7 000 zł.
W tabeli znajdują się ceny alignerów, prezentowane w cennikach warszawskich klinik ortodontycznych, w 2024 roku.

ALIGNERY CENA w zł 
Invisalign 4 500 – 25 000
ClearCorrect 6 000 – 17 000
Orthocaps 7 000 – 25 000
CA Clear Aligner – Jeden etap leczenia jednego łuku (trzy nakładki) 700 – 900
Orthero 6 000 – 20 000
Hello Smile 5 700 – 11 500
Pro Smile 4 500 – 14 000

Clear alignery opinie

Zarówno wśród lekarzy jak i pacjentów przeważają pozytywne opinie na temat korzystania z leczenia nakładkami ortodontycznymi czyli clear aligner Z roku na rok, leczy się nimi coraz więcej pacjentów na całym świecie i bardziej zaawansowanych wad zgryzu. Wzrasta w Polsce liczba certyfikowanych lekarzy zagranicznych systemów np. Invisalign, Clear Aligner, Orthero oraz polskich systemów np. Smile Now, Once Aligner, A-Ligner proponujących swoim pacjentom, leczenie precyzyjnie zaprojektowanymi i wykonanymi clear alignerami.

Specjaliści stomatologii estetycznej i ortodoncji wypowiadają się pozytywnie na temat kierunku rozwoju materiałów do produkcji przezroczystych alignerów, oraz udogodnień, w ich szybkiej i coraz tańszej produkcji.

Pozytywne opinie pacjentów

Pacjenci stosujący się do zasady noszenia nakładek ortodontycznych codziennie przez 22 godziny, z przerwą jedynie na jedzenie i czyszczenie zębów, z dużą dozą prawdopodobieństwa cieszyć się mogą ustalonymi na wstępie efektami leczenia do których dążyli. Clear aligner u każdego producenta, mogą być wykonane z innego materiału, i ich wykończenie może być różne. Badania dowodzą, że pacjenci określają przezroczyste nakładki ortodontyczne typu clear aligner jako estetyczne, a ich komfort noszenia podczas leczenia ortodontycznego jest dla nich wysoki.

Diagnostyka lub hospitalizacja

Jednym z coraz częściej wymienianych atutów clear alignerów jest możliwość ich zdjęcia z łuków zębowych w krytycznej sytuacji np. przed diagnostyką, czy do operacji.

Do wykonania tomografii komputerowej głowy, nie można mieć żadnych metalowych elementów w obrębie zębów, ponieważ uzyskany obraz może być miejscowo nieczytelny. Do operacji planowej, czy wynikającej z konsekwencji wypadku i/lub potrzeby intubacji, należy usunąć wszystkie ruchome i naklejone na zęby elementy np. aparat ortodontyczny. W takich sytuacjach nakładki ortodontyczne clear aligner wyjmuje się z zębów, a po powrocie do zdrowia można kontynuować leczenie swojej wady zgryzu.

Uznanie clear aligner wśród sportowców

Opinie o clear alignerach są szczególnie pozytywne wśród sportowców. Podczas uprawiania jakiegokolwiek sportu, na stały aparat ortodontyczny naklejany na zęby, należy obligatoryjnie stosować ochraniacz na aparat i zęby. Kultura noszenia ochraniaczy w Polsce nie jest jeszcze tak powszechna, dlatego coraz więcej zawodowych sportowców, i osób rekreacyjnie uprawiających wszelkie sporty (np. jazda na rowerze, karate, taniec) porównuje nakładki ortodontyczne clear alignery, jako metodę do leczenia swojej wady zgryzu.

Opinie negatywne o leczeniu clear alignerami

Relatywnie wysoka cena leczenia nakładkami clear aligner powoduje, że wielu pacjentów wybiera tańsze metody leczenia np. aparat stały z metalowymi zamkami.

Słabości clear alignerów, takie jak możliwość zgubienia, lub przebarwienia się w trakcie użytkowania, nie są zgłaszane często. Jeśli nakładka rani dziąsło, można po uprzednim instruktażu przez lekarza, wykonać samodzielnie korektę jej brzegu w warunkach domowych, co zmniejsza ilość potrzebnych wizyt kontrolnych w gabinecie ortodontycznym.

Dotychczas w Polsce nie spotkano się z dużą ogólnoustrojową reakcją alergiczną stosowanych materiałów termoplastycznych, tak by leczenie musiało być przerwane. Owszem jest pewna grupa pacjentów, u których podczas terapii clear alignerami, mogą częściej występować afty lub trudności w mówieniu.

U niektórych pacjentów, podczas leczenia clear aligner występować może przemijający ból pojedynczych zębów. U niewielkiej części osób występuje zaburzenie wydzielania ilość śliny podczas leczenia. Statystyki pokazują, że pacjenci odczuwający duży dyskomfort, lub mający powikłania np. w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, to niewielki procent leczonych.

Skuteczność leczenia clear alignerami ściśle uzależniona jest od współpracy pacjenta z lekarzem i przestrzegania zaleceń.

Użytkownicy

Najczęstsze mankamenty clear alignerów podawane przez pacjentów to m.in.:

 1. Stosunkowo wysoka cena.
 2. Mała ilość lekarzy oferujący leczenie ortodontycznymi clear alignerami.
 3. Niewystarczająca ilość rzetelnych źródeł informacji na temat leczenia alignerami.
 4. Mało lekarzy podejmuje się leczenia dzieci i młodzieży.
 5. Można zgubić przezroczysty aligner.
 6. Przy braku reżimu dietetycznego, aligner może ulec przebarwieniu.
 7. Coraz większa ilość dostępnych na polskim rynku firm alignerowych, powoduje trudności w wyborze.

Lekarze

Słabości alignerów wymieniane przez lekarzy to m.in.:

 1. Jedynie u pacjenta zmotywowanego i przestrzegającego zasady noszenia nakładek 22 godziny na dobę, można prowadzić leczenie nakładkami ortodontycznymi clear aligner.
 2. Mała skuteczność i niska przewidywalność ruchów nietypowych zębów. Małe, wąskie, stożkowe, czy o nieregularnych kształtach zęby, mogą być przeszkodą w osiągnięciu precyzyjnego przylegania materiału nakładki do zęba.
 3. Alignery nadal nie są stosowane rutynowo do odrotowania mocno obróconych zębów.
 4. Ciężko uzyskać stabilność i siłę działania alignerów, przy licznych brakach zębowych.
 5. Wydłużanie jak i skrócenie zębów, nadal jest trudne do wykonania samymi alignerami.
 6. Należy ostrożnie leczyć pacjentów z chorobami przyzębia czy problemami w stawach skroniowo-żuchwowych.
 7. Wysokie koszty wdrożenia cyfrowej ortodoncji do Przychodni Stomatologicznej.
 8. Czas oczekiwania na plan leczenia, czy dostarczenie nakładek w konkurencyjnych firmach znacznie różni się między sobą.

Zapraszam do zadawania pytań.

UWAGA! Artykuł ma charakter informacyjno-edukacyjny. Artykuł nie jest substytutem diagnozy i leczenia. W artykule nie opisane są wszystkie wskazania i przeciwskazania oraz skutki uboczne leczenia ortodontycznego. Pamiętaj aparat ortodontyczny (np. stały, nakładkowy) to wyrób medyczny który może nie być odpowiedni dla ciebie. Można go stosować jedynie po pełnej diagnostyce stomatologicznej i ortodontycznej oraz jedynie ze wskazań medycznych i pod nadzorem lekarza. Pełen zakres informacji na jego temat uzyskasz zawsze bezpośrednio u lekarza prowadzącego Twoje leczenie. Umieszczone cenniki nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i są publikowane tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Artykuł nie jest sponsorowany.

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie artykułu w części lub w całości, bez zgody autora jest zabronione.

Zobacz jeszcze:

PODZIEL SIĘ SWOIMI PYTANIAMI I OPINIAMI